sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Hotline
- 0868 043 868

Nguyễn Thị Kim Phượng
Giám Đốc - 0908 893 330

Ván ép chống thấm - Ván ép phủ film

Ván ép chống thấm
Ván ép chống thấm
Ván ép chống thấm
Ván ép chống thấm
Ván ép phủ film
Ván ép phủ film
Ván ép chống thấm
Ván ép chống thấm
Ván ép chống thấm
Ván ép chống thấm

Ván lạng cao su

Ván lạng cao su
Ván lạng cao su
Ván lạng cao su
Ván lạng cao su
Ván lạng cao su
Ván lạng cao su
Ván lạng cao su
Ván lạng cao su
Ván lạng cao su
Ván lạng cao su

Quy trình sấy ván lạng

Quy trình sấy
Quy trình sấy
Quy trình sấy
Quy trình sấy

Gỗ Xẻ ( Phôi )

Gỗ cao su xẻ
Gỗ cao su xẻ
Gỗ cao su xẻ
Gỗ cao su xẻ
Gỗ cao su xẻ
Gỗ cao su xẻ
Gỗ cao su xẻ
Gỗ cao su xẻ
Gỗ cao su xẻ
Gỗ cao su xẻ
Gỗ cao su xẻ
Gỗ cao su xẻ